El projecte del TipiTap, té un objectiu mediambiental i al mateix temps de conscienciació de la població sobre el paper tan important que poden tenir en la recollida d’elements plàstics.

Al poble com es mostra a la fotografia, hi ha repartits diversos contenidors per a la recollida de taps, però a més les escoles juguen un paper molt rellevant en aquest projecte, totes les de Tona, hi estan adherides, així com algunes empreses i comerços. Tot aquest treball ha donat com a resultat la recollida en un any de dues tones de taps de plàstic, xifra que en cap moment havíem pogut imaginar.

Per tot plegat moltissimes gràcies a tothom que hi ha col·laborat.