PROJECTES PRESENTS I FUTURS

 

Els projectes que estem portant a terme des de l’Associació, s’ajusten a les necessitats que hi ha al poble  a cada moment.

Però el món no s’atura i per tant,  al mateix temps, estem treballant en nous projectes que creiem seran importants per la  comunitat  en un futur no massa llunyà

.

PROJECTES PRESENTS

 El Rebost Solidari

El Rebost Solidari és un projecte del Voluntariat de Tona que té per objectiu principal la distribució periòdica i de forma equilibrada d’aliments bàsics de qualitat.

Des del Rebost Solidari també es du a terme l’acollida, l’acompanyament i l’empoderament de les persones per ajudar-los a superar aquesta situació, al mateix temps que es treballa en la sensibilització de la població cap a la cultura de l’alimentació saludable i el dret a l’alimentació.

Va dirigit a les persones i famílies que disposen de pocs recursos econòmics per cobrir les seves necessitats alimentàries.

Els usuaris reben els aliments un cop cada quinze dies, tenint en compte el nombre de persones de la unitat familiari l’edat dels seus membres.

Per tenir dret a aquest ajut cal la derivació dels serveis socials.

  

        Pobresa energètica

 

                    Una de les activitats que porta a terme el Rebost Solidari, és atendre  a persones amb pobresa                     energètica per la qual cosa reben una estufa en concepte de préstec i una bombona de butà                         els mesos d’hivern                    

                    Per tenir dret a aquest ajut cal la derivació dels serveis socials.

 

Gran recapte d’aliments

Es tracta d’una gran campanya de recollida d’aliments que es realitza normalment el mes de novembre a nivell de Catalunya.

L’objectiu es aconseguir mobilitzar a la ciutadania en la donació d’aliments que serviran per a cobrir les necessitats de les persones i famílies que es troben en dificultats.

Els voluntaris de Tona som les persones encarregades de recollir els aliments que es dipositen en els punts d’entrega i guardar-los per una propera distribució, que en el cas del nostre poble es realitza a través del Rebost Solidar

 

 

El Trèvol: reforç escolar

El Trèvol, reforç escolar, és una activitat que portem a terme els voluntaris dirigida a nenes i nens de primària i consisteix en ajudar-los en aquelles assignatures que els comporten més dificultat, normalment matemàtiques i llengua.

Els alumnes són derivats per serveis socials, previ treball d’aquests amb els tutors de les escoles i les famílies.

Els voluntaris treballem les matèries conjuntament amb els tutors i professors dels alumnes, fora de l’horari lectiu, al llarg del curs escolar i durant una hora a la setmana

.

Parelles lingüístiques

Els voluntaris de Tona des de 2022 formem part de l’activitat anomenada Voluntaris per la llengua – Parelles lingüístiques.

Es tracta de fer una hora de conversa setmanal o quinzenal amb una persona que pels motius que sigui té interès o necessitat de parlar en català i el seu entorn no es favorable en l’ús de la llengua. L’objectiu és la pràctica del català i l’adquisició de vocabulari i formes d’expressió.

Aquesta activitat està pensada per ser portada a terme un cop a la setmana, durant unes deu sessions i per ser realitzada en grup. Tot i així aquest nombre es flexible.

Les persones interessades es posen en contacte amb els voluntaris per acordar dia i hora de trobada.

Per dur a terme aquesta activitat, estem directament relacionats amb el Consorci de Normalització Lingüística de Vic


Acompanyaments

Aquesta activitat consisteix a l’acompanyament de persones que no disposen d’un mitjà de transport propi, que no poden pagar-lo o que per diverses circumstàncies necessiten un acompanyament d’una altra persona. 
Aquest servei sol consistir en portar als usuaris a centres de salut, rehabilitació o altres serveis de necessitat. 
Els demandants cal que ho demanin als Serveis Socials i ells fan la sol·licitud al voluntariat

TipiTap

 
Es tracta de la recollida de taps de plàstic a les escoles de Tona amb l’objectiu de reciclar-los i destinar els imports aconseguits o bé per a la mateixa Associació o bé a un projecte benèfic concret.
Per això s’han colocat a les escoles de Tona contenidors , alguns cedits per la Fundació Trueta, d’altres sòn antics contenidors de medicaments de les farmàcies reciclats.
Aquests són recollits per les persones voluntàries setmanat, quinzenal o mensualment. A continuació es pesen i s’anoten a una base dades i després es porten a l’Ajuntament que és l’encarregat de fondre’ls i donar els diners a l’Associació.
 
 

            Projectes Socioculturals

 
                  Es tracta d’oferir la col·laboració i/o ajuda dels voluntaris en les activitats que portin a terme                       altres entitats o de la demanda d’ajuda i/o col·laboració  amb equipaments socioculturals del                      poble. 
 
 


PROJECTES FUTURS

 

 CONEIXEMENTS I SERVEIS

Banc del Temps  (Intercanvi de sabers útils)

A-porta (Soledat no desitjada)

Entrem a les escoles (fem de vetlladors )

 

SUPORT ECONÒMIC I FINANCER

Assessorament financer

Ajudes pobresa energètica 

 

ACCIONS SOLIDÀRIES

Aportacions econòmiques, micromecenatges, deixes

Promoure neteges de residus a l’aire lliure

Intercanvi i reutilització de béns (Rober, eines, llibres)

Reaprofitar i reutilitzar els excedents en bon estat de les empreses (ordinadors, mobiliari…)

PLA DE VOLUNTARIAT DE TONA

Si voleu contactar amb nosaltres us podeu dirigir 
al correu  [email protected]
i al telèfon 722 274 400