Aquesta setmana passada, la Fundació “La Caixa”, ens ha confirmat l’atorgament d’una subvenció per al projecte de pobresa energètica que els voluntaris ja fa anys portem a terme.

Es tracta de proporcionar bombones i en forma de préstec, estufes de butà a famílies que tenen dificultats econòmiques per escalfar-se durant l’hivern. Concretament, l’hivern de 2021-2022 es van atendre un total de 12 famílies.

Gràcies a la donació de la Fundació “la Caixa”, el nostre projecte podrà tenir continuïtat.