Durant el curs 2022-2023 que acaba de finalitzar,  El Trèvol, Reforç Escolar, ha atès 57 nenes i nens. Aquests alumnes pertanyien a diferents cursos de primària i procedien de l’Escola Vedruna i de l’Era de Dalt.

S’han creat 16 grups que han estat atesos per 16 persones voluntàries.

En total s’han realitzat 418 hores de classe.