El passat 27 d’abril va celebrar-se a l’espai Muriel Casals l’Assemblea General de l’Associació. Amb l’assistència de 25 persones voluntàries, es varen aprovar els comptes de l’any 2023, presentar la memòria de l’any passat, les dades dels  projectes  que l’associació porta a terme i les propostes de finançament de cara a 2024.